Du er her: 

Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget samt kirkens årlige menighedsmøde

Søndag d. 16. august kl. 12.00 inviterer vi til orienteringsmøde om det kommende menighedsrådsvalg.

På mødet, som alle landets kirker lovpligtigt skal afholde denne dag, vil der blive orienteret om menighedsrådets arbejde i den forløbne funktionsperiode, om sognets økonomi, om kommende opgaver og visioner, og der vil blive givet generel information om rammerne for det forestående menighedsrådsvalg d. 15. september.

Menighedsrådet vil også bruge orienteringsmødet til at undersøge, hvem der er interesserede i at opstille som kandidater og stedfortrædere på efterårets valgforsamling (menighedsrådsvalget). 

Mødet ligger i forlængelse af højmessen, som denne søndag begynder allerede kl. 10.00, da vi holder radiogudstjeneste. 

Mødet ledes af en dirigent, der vælges af mødedeltagerne.

Dagsorden for orienteringsmødet:

  1. Velkomst ved menighedsrådet.
  2. Valg af dirigent.
  3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver.
  4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat.
  5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.
  6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.
  7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
  8. Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er interesserede i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.
Del dette: