Du er her: 

Ny kirketjener

Menighedsrådet har ansat Liselotte Østergaard i en stilling som kirketjener med særligt ansvar for forplejning

Liselotte er 61 år, bor i København NV og har 3 voksne børn samt 5 børnebørn. Liselotte har en bred baggrund med uddannelser som bl.a. tandklinikassistent, sygehjælper og socialpædagog i bagagen - lige som hun netop har afsluttet det 3-årige kursus teologi for lægfolk. Hun arbejder pt. som socialpædagog og har tidligere været leder af Kirkens Korshærs Kontaktcenter i København NV.

Liselotte er kommet i Lindehøj kirke gennem mange år, har været frivillig der inden for forskellige områder og fungerer for øjeblikket som frivillig kordegn.

Liselottes ansættelse i Fredens-Nazaret kirker begynder d. 1/9 og hun vil - udover almindelige kirketjeneste som vikar for kirketjener Lars Bundesen - bl.a. have særligt fokus på forplejning i menigheden, det være sig alt lige fra kirkekaffe og kirkefrokost til torsdagsspisningen i Ryes Café.

Fredens-Nazaret kirker ønsker Liselotte varmt velkommen og ser frem til det kommende samarbejde.

Del dette: