KONFIRMATION

Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Til konfirmationsundervisning skal vi dykke ned i, hvad det betyder. Vi skal snakke om Gud og Jesus; om tro og tvivl; om kærlighed, liv og død - og en masse mere. Vi skal vide noget og også øve os i at tænke selv. Konfirmandundervisningen veksler mellem undervisningseftermiddage, temadage og weekend.  Sognepræst Jens Ole Christensen og flere af kirkens andre medarbejdere medvirker.

KONFIRMATIONS-FORBEREDELSE

Det at melde sig til konfirmationsforberedelse betyder ikke nødvendigvis, at man så vil konfirmeres til foråret. Man kan jo være usikker og gerne ville prøve sig lidt frem og se, om det er noget. Det er forståeligt, og derfor melder man sig til forberedelsen, og så kan man træffe en endelig beslutning senere i forløbet.

Du skal være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.

KONFIRMATION 2019/20

KONFIRMATION

Næste konfirmation i Nazaret kirke er Store Bededag, 8. maj 2020.

TILMELDING

TILMELDING

Klik her for at tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med dit NemID: TILMELDING

Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.Hvis dit barn er døbt i udlandet eller et andet kristent trossamfund, skal du bruge en kopi af dåbsattesten. Den digitale konfirmandtilmelding er åben mellem 1. april og 30. september, men du kan tidligst tilmelde dit barn året før konfirmationen. Hvis du har brug for at tilmelde dit barn senere, eller behøver hjælp til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte os (se info nederst på siden).

23jan kl. 18:00

Middag i Ryes Café

Middag inkl. kaffe og kage kr. 40. Se mere om cafeen her.  Nærmere oplysning fås hos …

23jan kl. 18:00
23jan kl. 19:00

Kvartvejskrisen: En aften om at finde vej i sit eget liv

Har du valgt den rigtige uddannelse, eller er dit job nu også det bedste job for dig? …

23jan kl. 19:00
23jan kl. 19:00

Teenfællesskabet EVE

Eve er Fredens-Nazaret kirkers teengruppe. Et fællesskab, der har både Gud og hygge …

23jan kl. 19:00
26jan kl. 10:30

Højmesse

Højmesse ved Niels Underbjerg. Martin Krak er prædikant ved gudstjenesten.

Det er 3. …

26jan kl. 10:30

TID OG STED FOR KONFIRMATION 2019-20

Konfirmationsforberedelsen foregår i Nazaret kirke, medmindre andet oplyses. Forberedelsesdagene ligger torsdage fra 15-17. Tid og sted følger for temadagene og weekendlejren.

2019

Søndag d. 29. september: Gudstjeneste og orientering for konfirmander og forældre
Lørdag d. 26. oktober: Åbningsdag kl 10-16
Torsdag d. 31. oktober: Undervisning kl 15-17
Lørdag d. 9 november: Konfirmanddag i Herlev ca. kl 13-19 – sammen med andre kirker
Torsdag d. 21. november: Undervisning kl 15-17
Torsdag d 28. november: Undervisning kl 15-17
Torsdag d. 5. december: Undervisning kl 15-17 (Juletema)
Onsdag d 11 december: Julegospel kl 15-19 – sammen med gospelkor

2020

Torsdag d. 9. januar: Undervisning kl 15-17
Torsdag d. 24. januar: Undervisning kl 15-17
Torsdag d. 6. februar: Undervisning kl 15-17
Torsdag d. 20. februar: Undervisning kl 15-17
28 februar-1 marts: Weekendlejr 
Torsdag d 12. marts: Undervisning kl 15-17
Torsdag d 26. marts: Undervisning kl 15-17 
Fredag d 3. april: Temaaften om påsken kl 17-20 (i Buddinge Kirke)
Torsdag d 23. april: Undervisning kl 15-17
Torsdag d. 30. april: Generalprøve og afslutning (kl 15-19)
Store bededag d 8. maj: KONFIRMATION.

Bemærk: Der er mødepligt til disse arrangementer. Fravær ved sygdom og vigtige begivenheder skal meldes af forældre.

10 gange deltagelse i gudstjenester – mindst fem af gangene højmesser i Nazaret Kirke.

Enkelte torsdagsundervisninger kan gå længere end til kl 17 (f. eks. ved ekskursion)

Der kan blive et-to frivillige ekstra-arragementer.


Glæd dig til forårets Søndagsundervisning, hvor Leif Andersen vil undervise i første halvdel af Romerbrevet.[mere]


I 2020 vil Babyrytmik have 2 hold om onsdagen i stedet for 1 hold onsdag og 1 hold torsdag. Det er for at imødekomme den store tilslutning til onsdagsholdet.[mere]


Måske er dette også relevant for dig?

FOR MERE INFORMATION OM KONFIRMATION, KONTAKT:

Jens Ole Christensen

Jens Ole Christensen
Kirkebogsførende sognepræst
Ryesgade 68a, 1. sal, 2100 København Ø
Tlf.: 42 48 92 81 
joc(@)km.dk

Kontakt via sikker formular: JENS OLE CHRISTENSEN

Træffes efter aftale.
Mandag er fridag.
"Præstens cafétid": Udvalgte fredage 16-17 på Shabaz - kom forbi og få en snak!