KONFIRMATION

Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Til konfirmationsundervisning skal vi dykke ned i, hvad det betyder. Vi skal snakke om Gud og Jesus; om tro og tvivl; om kærlighed, liv og død - og en masse mere. Vi skal vide noget og også øve os i at tænke selv. Konfirmandundervisningen veksler mellem undervisningseftermiddage, temadage og weekend.  Sognepræst Jens Ole Christensen og flere af kirkens andre medarbejdere medvirker.

KONFIRMATIONS-FORBEREDELSE

Det at melde sig til konfirmationsforberedelse betyder ikke nødvendigvis, at man så vil konfirmeres til foråret. Man kan jo være usikker og gerne ville prøve sig lidt frem og se, om det er noget. Det er forståeligt, og derfor melder man sig til forberedelsen, og så kan man træffe en endelig beslutning senere i forløbet.

Du skal være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.

KONFIRMATION 2020/21

KONFIRMATION

Næste konfirmation i Nazaret kirke er Store Bededag, 30. april 2021.

TILMELDING

TILMELDING

Klik her for at tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med dit NemID: TILMELDING

Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.Hvis dit barn er døbt i udlandet eller et andet kristent trossamfund, skal du bruge en kopi af dåbsattesten. Den digitale konfirmandtilmelding er åben mellem 1. april og 30. september, men du kan tidligst tilmelde dit barn året før konfirmationen. Hvis du har brug for at tilmelde dit barn senere, eller behøver hjælp til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte os (se info nederst på siden).

12jul kl. 10:30

Højmesse (ingen tilmelding)

Højmesse ved Frederik Berggren Smidt

Prædikentekst: Jer. 1, 4-9

Det er ikke længere …

12jul kl. 10:30
19jul kl. 10:30

Højmesse (ingen tilmelding)

Højmesse ved Jens Ole Christensen

Det er ikke længere nødvendigt at tilmelde sig til …

19jul kl. 10:30
26jul kl. 10:30

Højmesse

Højmesse ved Frederik Berggren Smidt

- foregår i Nazaret kirke

26jul kl. 10:30
29jul kl. 19:00

Sindsromesse

Sindsromessen er en lille oase midt i hverdagens travlhed og udfordringer. Her er …

29jul kl. 19:00

TID OG STED FOR KONFIRMATION 2020/21

Konfirmationsforberedelsen foregår i Nazaret kirke, medmindre andet oplyses. Forberedelsesdagene ligger torsdage fra 15-17. Tid og sted følger for temadagene og weekendlejren.

Orienteringsmøde for konfirmander og forældre: Torsdag d 22. oktober kl 16.30-18

Introduktionsdag: Lørdag d. 31. oktober kl 10-16 i Nazaret Kirke

Konfirmanddag i Herlev: Lørdag d 6. nov. kl 13-18

Konfirmandlejr: 4-6. februar

Eftermiddagsundervisning kl 15-17:

  • Torsdag d 19. nov
  • Torsdag d. 26. november
  • Torsdag d 10. dec.
  • Torsdag d 17. dec (Julehygge)
  • Torsdag d 7. januar
  • Torsdag d 21. Januar
  • Torsdag d 11. februar
  • Torsdag d 25. februar
  • Torsdag d 11. marts
  • Torsdag d 15. april

Temaaften om Påsken: Fredag d 26 marts kl 17-20 i Buddinge Kirke

Generalprøve og afslutning torsdag d 22. april kl 15-17

Konfirmation 30 april kl 10.30 i Nazaret Kirke

Bemærk: Der er mødepligt til disse arrangementer. Fravær ved sygdom og vigtige begivenheder skal meldes af forældre.

10 gange deltagelse i gudstjenester – mindst fem af gangene højmesser i Nazaret Kirke.

Enkelte torsdagsundervisninger kan gå længere end til kl 17 (f. eks. ved ekskursion)

Der kan blive et-to frivillige ekstra-arragementer.


Søndag d. 16. august kl. 12.00 inviterer vi til orienteringsmøde om det kommende menighedsrådsvalg.[mere]


Vi slår stillingen som daglig leder/kordegn op igen. Vi søger en personaleleder, som er skarp på regnskab og administration.[mere]


Fra 5. juli kører vi ikke længere med tilmelding til højmesser, men vi forsøger os med, at alle selv finder pladser på forsvarlig vis efter en række anvisninger.[mere]


Måske er dette også relevant for dig?

FOR MERE INFORMATION OM KONFIRMATION, KONTAKT:

Jens Ole Christensen

Jens Ole Christensen
Kirkebogsførende sognepræst
Ryesgade 68a, 1. sal, 2100 København Ø
Tlf.: 42 48 92 81 
joc(@)km.dk

Kontakt via sikker formular: JENS OLE CHRISTENSEN

Træffes efter aftale.
Mandag er fridag.
"Præstens cafétid": Udvalgte fredage 16-17 på Shabaz - kom forbi og få en snak!