FØRSTE SØNDAG I MÅNEDEN

Med 4 forskellige gudstjenestemiljøer i Fredens og Nazaret, er det sjældent, at vi er samlet allesammen til samme gudstjeneste. Derfor gør vi lidt ekstra ud af første søndag i måneden, hvor vi alle samles i Nazaret kirke til en ekstra festlig gudstjeneste. Som regel medvirker enten kirkens lovsangsgruppe med rytmisk lovsang eller vores børnegospelkor ved gudstjenesten. Der er børneprogram under gudstjenesten, og vi slutter gerne af med lækker kirkefrokost til en 20'er.

16dec kl. 09:30

KirkeSplat

Kort familiegudstjeneste efterfulgt af krea og brunch i krypten (10,- kr.) ved Jonas …

16dec kl. 09:30
16dec kl. 10:30

Højmesse

Højmesse ved Jens Ole Christensen

- foregår i Nazaret kirke

16dec kl. 10:30
23dec kl. 10:30

Højmesse

Højmesse ved Jens Ole Christensen. I henhold til forsøgsordning prædikes der over …

23dec kl. 10:30
24dec kl. 10:30

Juleaften for børn

Juleaften for børn ved Niels Underbjerg

- foregår i Nazaret kirke

24dec kl. 10:30
25dec kl. 10:30

Juledag

Juledag ved Jens Ole Christensen. I henhold til forsøgsordning prædikes der over …

25dec kl. 10:30

UNDERVISNINGSFÆLLESSKAB 1. SØNDAG I MÅNEDEN

Hver den første søndag i måneden inviterere Menighedsfællesskabet alle til relevant og livsnær bibelundervisning i krypten i Nazaret kirke. Der samles vi i forvejen til højmesse og efterfølgende kirkefrokost, og fra kl. ca. 12.45 - 14 bliver der rum for undervisning og samtale for alle aldersgrupper. 

Har du børn med, får de mulighed for at hygge sig med hinanden og udbygge venskaberne, mens de voksne er til møde.

PROGRAM FOR EFTERÅR 2018

Søndag d. 7. oktober

”Den gode, almægtige Gud og det onde i verden”.

Ondskab er en udfordring for kristendommen både på et personligt og rationelt plan. I dette foredrag vil vi gå til problematikken rationelt, og vi vil se på, hvilke løsningsforslag, der er kommet frem igennem historien

v/Kristoffer Hjorth Kruse

Studentermedarbejder i Center for Kristen Apologetik og forfatter

Søndag d. 4. november:

"Konstruktivisme som udfordring for kristne."

Konstruktivismen er i dag den dominerende tilgang til en række fag især inden for undervisning og det socialvidenskabelig felt. Mange kristne har stødt på det i sin uddannelse. Konstruktivismen er blevet betegnet som et paradigmeskift og rummer mange gode aspekter. Samtidig har den også alvorlige knaster i forhold til et kristent menneskesyn og verdensbillede. Vi vil prøve at se på konstruktivismen med kristne briller for at få hjælp til at navigere i en verden, hvor mange har konstruktivismens briller på.

v/ Henrik Nymann Eriksen

Højskoleforstander og forfatter

Søndag d. 2. december

”Fortabelsen – evangeliets mørke baggrund”

Kristendommen taler stærkt om frelse og muligheden for at leve et nyt liv sammen med Gud. Det indebærer, at der er noget at blive frelst fra. Men kan og skal vi virkelig tro på fortabelsen stadigvæk?

v/ Inger Margrethe Kofod-Svendsen

Tidligere højskolelærer og forlagsleder

Måske er dette også relevant for dig?